logoASM    
 
TECNA - SRBIJA - AUTO - LIMARSKI - AUTOLIMARSKI - SPOTER - SPOTERI - APARAT - APARATI - PUNKT - PUNKTOVANJE - ZA - TAČKASTO - ZAVARIVANJE - VARENJE - RADNA - STANICA - RADNE - STANICE - BALANSER - BALANSERI - KIDALICA - KIDALICE - PRODAJA - SERVIS - SERVISIRANJE - UVOZ - PRODAJA - UREDJAJ - UREDJAJI - UREĐAJ - UREĐAJI - APARAT - APARATI - ZA - PUNKTOVANJE - PUNKT - TAČKASTO - ZAVARIVANJE - VARENJE - DODACI - OPREMA - ELEKTRODE - VRH - VRHOVI - ELEKTRODA - BOLCNI - ELEKTRODE - ZA - PUNKTOVANJE - SRBIJA - TECNA
 
dspot
dtnas
dbalans
TECNA - INDUSTRIAL - PROGRAM - KLEŠTA - PIŠTOLJI - RUKE - APARATI - ZA - TAČKASTO - ZAVARIVANJE - PUNKTOVANJE - PUNKT APARATI - TECNA - SRBIJA
 
 
KL25
 
KL6
 
KLPN
 
KL20
 
 

KLEŠTA-RUČNA-RUKA-2.0 KVA

 

KLEŠTA - RUKA - 6 KVA

 

KLEŠTA - PNEUMATSKA INDUSTRIJSKA 16 - 38 KVA

 

KLEŠTA-RUČNA-RUKA-2.5 KVA

 
 
KLIKOM NA GORNJE i DONJE SLIKE OTVORIĆE VAM SE PDF FAJL SA TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA I CENAMA - CENE - CENA - CENOVNIK -PUNKT APARATA
 
 
4640
 
4645
 
4660
 
4655
 
 

NOŽNI PUNKT APARAT 16-25 KVA

 

PNEUM. PUNKT APARAT 16-25 KVA

 

PNEUM. PUNKT APARAT 35-50 KVA

 

LINEARNI PUNKT APARAT 35-50 KVA

 
 
KLIKOM NA GORNJE i DONJE SLIKE OTVORIĆE VAM SE PDF FAJL SA TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA I CENAMA - CENE - CENA - CENOVNIK -PUNKT APARATA
 
 
8001
 
8201
 
81XX
 
ST1
 
 

LINEARNI PUNKT APARAT 35-80 KVA , tačkasto / projekciono

 

LINE. PUNKT APARAT 63-160 KVA , tačkasto / projekciono

 

PNEUM. PUNKT APARAT 80-315 KVA

 

STONI LINEARNI PUNKT APARAT 16-25 KVA , tačkasto

 
 
KLIKOM NA GORNJE i DONJE SLIKE OTVORIĆE VAM SE PDF FAJL SA TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA I CENAMA - CENE - CENA - CENOVNIK -PUNKT APARATA
 
 
ST2
 
ST3
 
TRO1
 
TRO2
 
 

STONI LIN. PUNKT APARAT 32-63 KVA , tačkasto / projekciono

 

STONI LIN. PUNKT APAR. 63-150 KVA , tačkasto/projekciono

 

TROFAZNI PUNKT APARAT 100 KVA

 

TROFAZNI APARAT 100-630 KVA

 
 
KLIKOM NA GORNJE i DONJE SLIKE OTVORIĆE VAM SE PDF FAJL SA TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA I CENAMA - CENE - CENA - CENOVNIK -PUNKT APARATA
 
 
TEST
 
M1
 
TE1600
 
TE93
 
 

KIDALICA 5.000 - 300.000 N

 

HIDRAUL.I MERAČI PRITISNE SILE

 

MERAČ PARAMETARA ZAVARIV.

 

KONTROLNE JEDINICE

 
 
 
 
TECNA - SRBIJA - AUTO - LIMARSKI - AUTOLIMARSKI - SPOTER - SPOTERI - APARAT - APARATI - PUNKT - PUNKTOVANJE - ZA - TAČKASTO - ZAVARIVANJE - VARENJE - RADNA - STANICA - RADNE - STANICE - BALANSER - BALANSERI - KIDALICA - KIDALICE - PRODAJA - SERVIS - SERVISIRANJE - UVOZ - PRODAJA - UREDJAJ - UREDJAJI - UREĐAJ - UREĐAJI - APARAT - APARATI - ZA - PUNKTOVANJE - PUNKT - TAČKASTO - ZAVARIVANJE - VARENJE - DODACI - OPREMA - ELEKTRODE - VRH - VRHOVI - ELEKTRODA - BOLCNI - ELEKTRODE - ZA - PUNKTOVANJE - SRBIJA - TECNA
 
dzavar
dpr
dgr
dis
dkon
dnas

 

TECNA - INDUSTRIAL - PROGRAM - KLEŠTA - PIŠTOLJI - RUKE - APARATI - ZA - TAČKASTO - ZAVARIVANJE - PUNKTOVANJE - PUNKT APARATI - TECNA - SRBIJA
 
 
modsys
 
4040
 
4050
 
1500
 
 

MODULARNI SISTEM

 

MODULAR SISTEM TWIN DUPLO PUNKTOVANJE 32 KVA

 

MODULARNI SISTEM 20 KVA

 

INVERTORI SERIJE 1500

 
 
KLIKOM NA GORNJE i DONJE SLIKE OTVORIĆE VAM SE PDF FAJL SA TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA I CENAMA - CENE - CENA - CENOVNIK -PUNKT APARATA
 
 
1500R
 
TE800
 
50287
 
TE470
 
 

INVERTORI SERIJE 1500 R

 

KONTROLNA JEDINICA TE 800

 

INTERFACE KONVERTER 50287

 

KONTROLNA JEDINICA TE 470

 
 
 
 
TECNA - SRBIJA - AUTO - LIMARSKI - AUTOLIMARSKI - SPOTER - SPOTERI - APARAT - APARATI - PUNKT - PUNKTOVANJE - ZA - TAČKASTO - ZAVARIVANJE - VARENJE - RADNA - STANICA - RADNE - STANICE - BALANSER - BALANSERI - KIDALICA - KIDALICE - PRODAJA - SERVIS - SERVISIRANJE - UVOZ - PRODAJA - UREDJAJ - UREDJAJI - UREĐAJ - UREĐAJI - APARAT - APARATI - ZA - PUNKTOVANJE - PUNKT - TAČKASTO - ZAVARIVANJE - VARENJE - DODACI - OPREMA - ELEKTRODE - VRH - VRHOVI - ELEKTRODA - BOLCNI - ELEKTRODE - ZA - PUNKTOVANJE - SRBIJA - TECNA
 
logoASM  
Koče Kapetana 25
35230 Ćuprija, Srbija
tel/fax: +381 (0) 35 8471-196
mob1: +381 (0) 65 841-0651
mob2: +381 (0) 65 277-1802
E-mail: office@alatistherm.co.rs
 
Koče Kapetana 25
35230 Ćuprija, Srbija
tel/fax: +381 (0) 35 8471-196
mob1: +381 (0) 65 841-0651
mob2: +381 (0) 65 277-1802
E-mail: office@alatistherm.in.rs